Nanoshine
HENTER NANOSHINE.DK

Solfilmsmontør

Er du bilentusiast med forkærlighed til biler? Nanoshine søger montør til solfilm og folie til at blive en del af vores dynamiske team. Hvis du har evnen til præcision og øje for detaljer samt er ivrig efter at lære og vokse i en anerkendt virksomhed, er det dig måske dig, vi søger.

Det er en kæmpe fordel, hvis du har erfaring med polering/coating eller wrap/folie, indpakning af biler – men det er ikke et krav.

Primære ansvarsområder:

 • Montering af solfilm
 • Sikre præcise målinger og nøjagtig udskæring af filmene for at opnå et fejlfrit resultat.
 • Anvende filmen ved hjælp af professionelle teknikker for at sikre en sømløs og boblefri installation.
 • Teamwork makes the dream work! Du skal samarbejde med resten af holdet for at opretholde høje kvalitetsstandarder og levere enestående resultater.

Krav:

 • Erfaring er et stort plus!
 • Du er fleksibel.
 • Grundlæggende kendskab til teknikker og værktøjer inden for bilpleje.
 • Fremragende fingerfærdighed og øje for detaljer.
 • Du skal være en teamplayer, men også have evnen til at tackle udfordringer selvstændigt.
 • Gode problemløsningskompetencer og evnen til at tilpasse sig forskellige bilmodeller og stilarter.
 • Passion for bilindustrien og ønsket om at lære og udvikle dig inden for området.

Desuden vil et gyldigt kørekort B være en stor fordel, men ikke et krav.

Hos Nanoshine tror vi på at investere i vores medarbejderes vækst og udvikling. Selvom erfaring foretrækkes, tilbyder vi træning og support til kandidater, der har den rette indstilling, evne og arbejdsmoral. Som montør vil du modtage omfattende træning i vores produkter, værktøjer og teknikker for at sikre, at du leverer den højeste niveau af service til vores værdsatte kunder.

Send dit CV til Thomas på nano@nanoshine.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig, og lære dig bedre at kende!

Are you a car enthusiast with a love for automobiles? Nanoshine is seeking an installer for window tint and vinyl to join our dynamic team. If you possess precision and attention to detail, along with a strong desire to learn and grow within a reputable company, you might be the person we’re looking for.

Having experience in polishing/coating or car wrapping/vinyl wrapping is a huge advantage but not a requirement.

Primary Responsibilities:

 • Installation of window film.
 • Ensure precise measurements and accurate cutting of the films to achieve a flawless result.
 • Apply the film using professional techniques to ensure a seamless and bubble-free installation.
 • Teamwork makes the dream work! You’ll collaborate with the rest of the team to maintain high-quality standards and deliver outstanding results.

Requirements:

 • Experience is a big plus!
 • You are flexible.
 • Basic knowledge of techniques and tools related to car care.
 • Excellent dexterity and attention to detail.
 • You must be a team player but also have the ability to tackle challenges independently.
 • Strong problem-solving skills and the ability to adapt to different car models and styles.
 • Passion for the automotive industry and a desire to learn and develop within the field.

Additionally, having a valid driver’s license (Class B) would be a significant advantage but not a requirement.

At Nanoshine, we believe in investing in the growth and development of our employees. While experience is preferred, we offer training and support to candidates who possess the right attitude, aptitude, and work ethic. As an installer, you will receive comprehensive training on our products, tools, and techniques to ensure that you deliver the highest level of service to our valued customers.

Please send your CV to Thomas at nano@nanoshine.dk.

We look forward to hearing from you and getting to know you better!